Opplæring:
Basisopplæring på Office produkter, internet/mail, vedlikehold, backup m.m.
Kurs for nybegynnere - Både dag og kveldstid
 

Kontakt oss